PROJEK KITA

Projek ACE bermula dengan pengiktirafan bahawa pihak berkepentingan di lapangan perlu bekerjasama untuk menguruskan konflik manusia-gajah, dan bahawa keadaan hanya akan menjadi lebih buruk jika kita bekerja secara silo. Tambahan pula, kehilangan dan pemecahan habitat menjejaskan pergerakan gajah dalam landskap yang mengakibatkan interaksi yang lebih tinggi antara gajah dan manusia dan perlanggaran gajah-kenderaan.

OBJEKTIF

Untuk bersama-sama menubuhkan kumpulan kerja dan terma rujukannya yang berkaitan untuk operasinya yang termasuk untuk membincangkan, menyusun strategi dan menyelaras pengurangan dan pengurusan konflik manusia-gajah dalam landskap.

Untuk bersama-sama menubuhkan Jawatankuasa Kecil Teknikal untuk Kumpulan Kerja untuk menyediakan keahlian atau garis panduan operasi, membuat keputusan dan menyampaikan matlamat untuk projek.

Untuk mewujudkan Prosedur Operasi Standard (SOP) asas berkaitan pengurusan dan keselamatan HEC di seluruh landskap.

Untuk menggalakkan peningkatan kapasiti semua pihak, termasuk masyarakat tempatan dan orang asli untuk mengurus konflik manusia-gajah.

Untuk mengkaji, merancang dan mencadangkan pengurusan landskap sebagai unit ekologi bersepadu, berdasarkan sains.

Untuk menggalakkan penubuhan koridor dalam landskap untuk meningkatkan ketersambungan ekologi menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh kumpulan kerja.

PENDEKATAN KAMI

Projek ACE memberi tumpuan kepada pengurusan penyesuaian dan pembinaan kapasiti. Kami mengumpul data sepanjang tempoh projek untuk menilai perkara yang berfungsi dan perkara yang memerlukan pelarasan. Kami menjalankan lawatan tapak, dan menjana peta, carta dan laporan daripada data kami, yang kemudiannya dikongsi dengan pihak berkepentingan kami. Kitaran berterusan pengumpulan data, analisis dan perbincangan membantu menyokong pihak berkepentingan kami dalam keputusan pengurusan mereka. Kami menjalankan bengkel, latihan dan pertukaran pengetahuan antara pihak berkepentingan untuk membina kapasiti dalaman dalam ladang untuk menguruskan konflik manusia-gajah secara bertanggungjawab. Sebaik sahaja mereka mengukuhkan kapasiti dalaman mereka, syarikat perladangan mempunyai potensi untuk meningkatkan usaha mereka dalam landskap lain jika mereka memilih untuk berbuat demikian.

Kitaran Pengurusan Adaptif

Kitaran pengurusan adaptif adalah sekutu yang kuat dalam mengurus sistem yang mengandungi banyak ketidakpastian. Grafik Ihsan: Keith Sainsbury

01.

— Visi

Gajah liar hidup bebas di kawasan rayauannya dan di kawasan pulih semula di Semenanjung Malaysia, dengan kewujudan bersama manusia di landskap ekologi yang berfungsi.

02.

— Misi

Membina persahabatan dan mencapai pendekatan secara kerjasama dengan pihak perladangan di dalam pengurusan konflik manusia-gajah di Johor, yang menjaga kelangsungan hidup manusia dan memelihara populasi gajah liar.

GARIS MASA PROGRAM