AKTIVITI KITA

Capacity Building Programs

Pada Mac 2022, kami mengadakan bengkel selama 4 hari untuk 23 estet untuk 40 peserta merangkumi topik seperti langkah mitigasi konflik manusia-gajah, pengumpulan data, perangkap kamera, dron, pergerakan gajah, pengezonan kawasan, protokol dan pendekatan nilai pemuliharaan tinggi. Bengkel ini terbuka kepada ahli gabungan dan perladangan lain di Johor.

Jangkauan

Sebagai sebahagian daripada projek ini, ahli sekretariat telah menjalankan banyak penglibatan dengan pihak berkepentingan pertanian di lapangan untuk berkongsi tentang pengurusan konflik manusia-gajah dan faedah menyertai gabungan itu. Sempena Hari Gajah Sedunia pada Ogos 2022, sekretariat itu merancang aktiviti penglibatan dengan pekebun kecil dan komuniti pertanian bagi mewujudkan kesedaran tentang usaha yang dijalankan oleh gabungan di Johor.

Mengira Pulangan Pelaburan Sosial

Sebagai sebahagian daripada projek ini, kami telah menjalankan bengkel pengiraan Pulangan Pelaburan Sosial, yang mengintegrasikan nilai sosial dan alam sekitar di samping ekonomi dan menganggarkan nilai pulangan Ringgit Malaysia bagi projek tersebut. Pengiraan konservatif bagi nilai projek (diterbitkan sebagai kertas saintifik) menunjukkan Pulangan Sosial pelaburan sekurang-kurangnya RM18.86 dalam tempoh lima tahun bagi setiap RM1 yang dilaburkan dalam projek. Projek ini pada masa ini membantu ahli gabungan untuk mengukur SROI individu mereka untuk projek ini.

Dasar & Advokasi

Pengurusan & Ekologi Gajah Malaysia (MEME) menjalankan beberapa analisis terhadap pergerakan gajah berkolar GPS di Johor khususnya, lintasan gajah di landasan berkembar elektrik Gemas-Johor Bahru untuk tren yang sedang dalam pembangunan. Kami mengenal pasti lokasi di landasan, di mana gajah berkolar GPS melintas, dan maklumat ini dikongsi dengan PERHILITAN, ladang jiran dan pemaju projek. Ini membolehkan perancangan langkah-langkah mitigasi, seperti penggunaan pagar, untuk mengurangkan kejadian kereta api bertembung dengan gajah yang melintas di landasan kereta api.